Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vvýsledky 2. kola prezidentských volieb 2019

Zuzana Čaputová: 336 hlasov – 66.9 %
Maroš Šefčovič: 166 hlasov – 33.1 %

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1748
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 519 – 29,6 účasť %
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 519
Počet platných hlasov: 502

Volebný okrsok 1
ulice – ulice Hornádska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, Železničná stanica, Mariánske námestie, Kaštieľ, Priečna súp.číslo 1 – 274, Kvetná, Slnečná

Zuzana Čaputová 228 – hlasov 65,9 –%
Maroš Šefčovič 118 – hlasov – 34,1%

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 919
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 355 – 38,6 účasť%
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 355
Počet platných hlasov: 346

Volebný okrsok 2
ulice Hlavná, Priečna od súp.čísla 275

Zuzana Čaputová 108 – hlasov – 69,2 %
Maroš Šefčovič 48 – hlasov – 30,8 %

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 829:
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 164 – 19,8 účasť%
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 164
Počet platných hlasov: 156