Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výsledky prezidentských volieb

Maroš Šefčovič  – 208 hlasov – 26,5%
Zuzana Čaputová – 200 hlasov – 25,5%
Marian Kotleba – 158 hlasov – 20,2%
Štefan Harabin – 111 hlasov – 14,2%
František Mikloško – 72 hlasov – 9,2%
Milan Krajniak – 19 hlasov – 2,4%
Eduard Chmelár – 7 hlasov – 0,9%
Róbert Švec – 4 hlasov – 0,5%
Martin Daňo – 3 hlasov – 0,4%
Ivan Zuzula – 2 hlasov – 0,3%
Béla Bugár – 0 hlasov – 0,0%
József Menyhárt – 0 hlasov – 0,0%
Robert Mistrík – 0 hlasov – 0,0%
Bohumila Tauchmannová – 0 hlasov – 0,0%
Juraj Zábojník – 0 hlasov – 0,0%

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1755
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 792 – účasť 45,1%
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 791
Počet platných hlasov: 784

 

Volebný okrsok 1
ulice – ulice Hornádska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, Železničná stanica, Mariánske námestie, Kaštieľ, Priečna súp.číslo 1 – 274, Kvetná, Slnečná

Zuzana Čaputová – 158 hlasov – 31,10%
Marian Kotleba – 121 hlasov – 23,82%
Štefan Harabin – 90 hlasov – 17,72%
František Mikloško – 57 hlasov – 11,22%
Maroš Šefčovič – 53 hlasov – 10,43%
Milan Krajniak – 16 hlasov – 3,15%
Eduard Chmelár – 5 hlasov – 0,98%
Róbert Švec – 3 hlasov – 0,59%
Martin Daňo – 3 hlasov – 0,59%
Ivan Zuzula – 2 hlasov – 0,39%
Béla Bugár – 0 hlasov – 0,00%
József Menyhárt – 0 hlasov – 0,00%
Robert Mistrík – 0 hlasov – 0,00%
Bohumila Tauchmannová – 0 hlasov – 0,00%
Juraj Zábojník – 0 hlasov – 0,00%

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 930
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 513 – účasť 55,1%
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 513
Počet platných hlasov: 508

Volebný okrsok 2
ulice Hlavná, Priečna od súp.čísla 275

Maroš Šefčovič – 155 hlasov – 56,16%
Zuzana Čaputová – 42 hlasov – 15,22%
Marian Kotleba – 37 hlasov – 13,41%
Štefan Harabin – 21 hlasov – 7,61%
František Mikloško – 15 hlasov – 5,43%
Milan Krajniak – 3 hlasov – 1,09%
Eduard Chmelár – 2 hlasov – 0,72%
Róbert Švec – 1 hlasov – 0,36%
Martin Daňo – 0 hlasov – 0,00%
Ivan Zuzula – 0 hlasov – 0,00%
Béla Bugár – 0 hlasov – 0,00%
József Menyhárt – 0 hlasov – 0,00%
Robert Mistrík – 0 hlasov – 0,00%
Bohumila Tauchmannová – 0 hlasov – 0,00%
Juraj Zábojník – 0 hlasov – 0,00%

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 825
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 279 – účasť 33,7%
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 278
Počet platných hlasov: 276