Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Podávanie oznámení o delegovaní do komisií

Podávanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií č. 1, č. 2
je možné do 1. apríla 2019 do 24.00 hod. u p. Antónie Zummerovej,
/v čase od 7.00 do 15.00 hod. na Obecnom úrade Spišský Štiavnik, Hornádska 241,
od 15.00 hod. – do 24.00 hod. volať: číslo telefónu 0905 576 954/,
– prípadne zaslať mailom na adresu: obec@spisskystiavnik.sk