Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Hlavná 302 Spišský Štiavnik, ČOM: 0000569470, EIC: 24ZVS0000077395X Hornádska 0 Spišský Štiavnik, ČOM: 0000518456, EIC: 24ZVS0000018930V Hornádska 241 Spišský Štiavnik, ČOM: 0000594746, EIC: 24ZVS00000333864 Hornádska 241 Spišský Štiavnik, ČOM: 0000518484, EIC: 24ZVS0000019011T Priečna 240 Spišský Štiavnik, ČOM: 0000518388, EIC: 24ZVS0000018819N:

29. júl 2019 od 07:50 h do 11:30 h