Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Parlamentné voľby 2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je: obec@spisskystiavnik.sk

Voľba poštou – návod – externý link