Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

POZVÁNKA

Obecná knižnica Spišský Štiavnik pozýva deti na predvianočné podujatie, kde si vyrobíme vianočné pozdravy a ozdoby.
5. decembra 2019 o 14,30 hod. v Obecnej knižnici Spišský Štiavnik