Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020

– elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových
volebných komisií č. 1 a č. 2 je

obec@spisskystiavnik.sk

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je možné doručiť na mailovú adresu:

obec@spisskystiavnik.sk