Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zápas o prvé miesto 4. ligy

TJ Spišský Štiavnik „A“ – STK Stará Ľubovňa „B“
16.11.2019 o 17.00 hod.
Stolnotenisová herňa  – futbalové ihrisko Spišský Štiavnik