Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vianočná výstava

Klub dôchodcov v Spišskom Štiavniku Vás pozýva na Vianočnú výstavu spojenú s burzou.

13.12. – 9.00 hod – 17.00 hod
14.12. – 8.00 hod – 17.00 hod
15.12. – 13.00 hod – 17.00 hod