Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vianočný koncert

Chrámový spevokol Anima pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na Vianočný Koncert
29.12.2019 o 16:00 v kostole narodenia panny Márie V Spišskom Štiavniku