Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Adresa na doručovanie

Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov do okrskových komisií 1 a 2 pre voľby do NR SR:

obec@spisskystiavnik.sk

– osobné doručenie oznámení o delegovaní členov: do 8.1.2020 do 24.00 hodiny, volať t.č. 0905 576 954