Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Kompostéry do našej obce

Oznamujeme, že obec ukončuje zoznam záujemcov o kompostéry do jednotlivých domácností. Záujemcovia o kompostér sa môžu prihlásiť mailom prípadne osobne na obecnom úrade v stránkových hodinách do 15. februára 2020. Po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa. Podmienkou prevzatia kompostéra je zúčastnenie sa školenia ohľadom kompostovania, vyrovnanie nedoplatkov voči obci Spišský Štiavnik. S každým občanom obec uzatvorí nájomnú zmluvu.