Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Mobilná zberňa

Dňa 10.02.2020 (pondelok) – 17.02.2020 (pondelok) sa v obci uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.

Do mobilnej zberne patria:

  • Žiarivky
  • Opotrebovaný motorový olej
  • Akumulátory a batérie
  • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla….(nie tekuté)

Odpad je možné odovzdať v pracovných dňoch obecného úradu , prípadne v stredu 12.2.2020 do 18,00 hodiny, v sobotu 15.2.2020 od 8.00 do 10.00 hodiny pracovníkovi obecného úradu.