Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z. z. § 3 ods. 2 sa zápis detí do materskej školy v školskom roku 2020/2021 bude konať v dňoch:
– 4. mája až 07. mája 2020 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.
v Materskej škole, Hornádska 239, Spišský Štiavnik
Rodič alebo zákonný zástupca prinesie so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

 

Žiadosť o prijatie do MŠ – formát PDF

Žiadosť o prijatie do MŠ – formát DOC