Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

COVID–19 – opatrenia

Obec Spišský Štiavnik oznamuje obyvateľom, že z dôvodu nariadených preventívnych opatrení pred šírením ochorenia COVID–19 bude obecný úrad až do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Prijímať sa budú len nevyhnutné a neodkladné stránky denne od 8,00hod. do 11,00 hod. Budova bude uzavretá, ohlásiť sa je potrebné zazvonením na zvonček pri dverách. Obecný úrad nebude prijímať platby v hotovosti. Požiadavky občanov na agendu obecného úradu je možné vybaviť telefonicky na č. 0905 576953, emailom obec@spisskystiavnik.sk. Obec Spišský Štiavnik z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov obce ďalej žiada obyvateľov a ostatných klientov, aby s výnimkou nevyhnutných a neodkladných záležitostí zvážili návštevu obecného úradu.
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Pripomíname, že karanténa nie sú prázdniny .Žiaci dostávajú úlohy podľa možností a podmienok na samoštúdium prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.


Dôrazne upozorňujeme rodičov, aby obmedzovali pohyb svojich detí cez deň aj vo večerných hodinách mimo domova. Platí zákaz združovania sa detí v okolí základnej školy, spojenej školy, materskej školy, obecného úradu, predajní, zastávok SAD a na ostatných verejných priestranstvách. Vzhľadom na situáciu ohľadne koronavírusu preto žiadame rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť pohybu svojich detí. Všetky verejné priestranstvá budú monitorované.

V zmysle nariadenia ústredného krízového štábu sú aj v našej obci uzatvorené všetky školy, bary, pohostinstvá, kluby, kostoly, areál TJ, herňa, posilňovňa, knižnica, hasičský klub, klub dôchodcov a všetky verejné zariadenia v našej obci. Zakazuje sa zhromažďovať na verejných priestranstvách.

Doporučujeme zvážiť rodinné stretnutia. Obzvlášť nedoporučujeme navštevovať najohrozenejšiu skupinu – našich dôchodcov. Využime komunikáciu prostredníctvom telefónu. Neohrozme ich!

Zásobovanie potravinami je zabezpečené, ale nenavštevujme obchody častejšie, ako je to nutné.

Pošta zatiaľ funguje v neobmedzenom režime, ale tiež žiadame občanov, aby ju navštevovali len v nevyhnutnom prípade a bez doprovodu rodinných príslušníkov, či známych. Nie je v dnešných dňoch nevyhnutné, aby sme si chodili na poštu podávať športku, či kupovať výherné losy, ako to bolo v predchádzajúcich dňoch! Využívajte podľa možností platby cez internetbanking.

Zdržme sa cestovania. Ak môžeme, zostaňme doma.

Nemocnica Poprad, a. s., bude poskytovať iba akútnu zdravotnú starostlivosť, a to aj v operatívnej a rovnako aj v ambulantnej liečbe. Všetky plánované operačné a ambulantné výkony sa rušia. Preto nemocnica žiada pacientov, klientov, návštevníkov, aby dôkladne zvážili potrebu osobnej návštevy lekára, prípadne, aby sa telefonicky informovali o ďalšom postupe, preobjednali, a predpísanie liekov požadovali výhradne elektronicky.

Obzvlášť apelujeme na osoby, ktoré v poslednom období vycestovali za hranice Slovenskej republiky alebo do zasiahnutých oblastí na Slovensku, aby v záujme ochrany svojho zdravia aj zdravia iných osôb ostali po návrate v domácej dobrovoľnej karanténe.

Žiadame občanov, aby používali ochranné rúška. V prípade, že tieto rúška nemajú, doporučujeme použiť hocijakú inú náhradu – šatky, nákrčniky, ale aj iné textílie. Taktiež nezabúdajte na zvýšenú osobnú hygienu – umývanie rúk mydlom a teplou vodou. Zdržme sa vo vlastnom záujme, ale aj záujme ostatných občanov podávania rúk a objatí.

Upozorňujeme, že v prípade nedodržiavania pokynov hlavného hygienika hrozí nemalá pokuta.

Veríme, že túto náročnú situáciu všetci v zdraví zvládneme. Ale k tomu je potrebné naše zodpovedné správanie a disciplína.