Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Kamenný chodníček

Divadelné predstavenie Kamenný chodníček, ktoré sa malo uskutočniť 21. marca 2020, je zrušené. Dôvodom je nariadenie ústredné krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19, podľa ktorého sa s okamžitou platnosťou zakazuje usporiadanie všetkých športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v krajine.