Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hranovnici – oznam

Na základe pokynu vedúceho hygienika Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID – 19, spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 od 10.03.2020 do odvolania mimoriadnej situácie :
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hranovnici vyzýva verejnosť k obmedzeniu osobného kontaktu s príslušníkmi polície ako aj uskutočňovanie telefonických hovorov na tiesňovú linku polície 158.
Hovory na tiesňovú linku polície 158 je potrebné vykonať len v prípadoch bezprostredne ohrozujúcich život, zdravie a majetok. V ostatných prípadoch prosíme uprednostniť telefonicky kontakt na telefónne číslo 052 / 77 95 160, emailovú komunikáciu na adrese orpzpp@minv.sk, alebo písomne na adresu: „Obvodné oddelenie Policajného zboru, Sládkovičova č. 400/17, 059 16 Hranovnica“.
Ak máte príznaky nádchy alebo chrípky nevstupujte do úradov, ak to nie je nevyhnutné!
V prípade, že ste sa vrátili z ohrozených oblastí (Južná Kórea, Čína, Irán a Taliansko), prípadne máte príznaky respiračného ochorenia, ak je to možné uprednostnite telefonické oznámenie protiprávneho konania a počas hovoru upozornite na túto skutočnosť.
V prípade potreby osobného oznámenia protiprávneho konania, ihneď informujte, že ste sa vrátili z oblastí ohrozených vírusom prípadne, že máte príznaky respiračného ochorenia.

Ď A K U J E M E , Ž E S T E Z O D P O V E D N Í

oopz_Hranovnica