Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pošta – zmena otváracích hodín

Od 1.4.2020 bude na Pošte Spišský Štiavnik realizovaná zmena hodín pre verejnosť:

Hodiny pre verejnosť od 1.4.2020

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 7:45-12:30, 13:00 – 15:15 hod.
Streda: 7:45 – 11:15, 13:30 – 17:00 hod.
Sobota, nedeľa: zatvorené

Pošta Spišský Štiavnik – oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť