Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport a školstvo, konanej dňa 2.3.2020 na OcÚ v Spišskom Štiavniku.

zapisnica_kult_sport_2_3_2020