Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zber elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že zber elektroodpadu bude prevedený podľa zberového kalendára v sobotu
21.3.2020 v čase od 6.00 do 7.00 hod. ráno.
Elektroodpad sa bude zbierať po uliciach, preto je potrebné umiestniť ho do predzáhradok a pred
rodinné domy.
Žiadame spoluobčanov, aby sa v tomto odpade neprehrabovali a striktne dodržiavali opatrenia zamedzujúce šíreniu Koronavírusu.