Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Ochorenia COVID-19

Vážení spoluobčania!

Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí dňa 23.3.2020 prijal v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-COV 2 ďalšie opatrenia na riešenie epidemiologickej situácie.

Z uvedeného dôvodu prevádzka Obecného úradu v Spišskom Štiavniku bude naďalej pokračovať iba v obmedzenom režime pri zachovaní maximálnej hygienickej ochrany až do odvolania. Prosíme Vás, aby ste Obecný úrad navštevovali iba pri závažných, nevyhnutných a neodkladných záležitostiach a problémoch, aby sme si navzájom neohrozovali svoje zdravie. Naďalej sme však ochotní konzultovať s Vami časovo neobmedzene elektronicky a prostredníctvom telefónov.

Pri nevyhnutnej návšteve úradu je potrebné mať zakryté ústa a nos rúškom. Všetky platby adresované obci je možne vykonať len bezhotovostným prevodom. Naďalej však najdôležitejším opatrením, ktoré máme urobiť pre svoje zdravie aj do ďalších dní je OSTAŤ DOMA a uvedomiť si, že nosiť rúško je už POVINNOSŤ! Iba zodpovednosťou, toleranciou a maximálnou ústretovosťou to spolu zvládneme. Upozorňujem tiež rodičov detí, že zápisy do MŠ a ZŠ budú prebiehať tiež v obmedzených režimoch podľa usmernení, ktoré budú publikované tiež na našich stránkach, tiež prostredníctvom obecného rozhlasu, ako aj oznamoch na úradnej tabuli obce. Venujte im prosím pozornosť!

Bc. Mária Kleinová, starostka obce