Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

pre odberné miesta v obci Spišský Štiavnik uvedené v prílohe je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcom termíne a čase
12. máj 2020 od 09:10 h do 12:40 h

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny