Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Fotohádanka

Na fotohádanku z čísla 2/2020 sme dostali sedem správnych odpovedí. Na obrázku bola budova bývalého kláštora, v súčasnosti dom Charitas Panny Márie Lurdskej.

Výhercom sa stal Karol Paukovič. Odovzdali sme mu knižnú odmenu.