Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

SPIS – Chodník pre peších I. etapa

Z dôvodu záujmu o nahliadnutie do spisu  na základe požiadaviek občanov a z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie tento sprístupňujeme verejnosti k nahliadnutiu, nakoľko občania doň nemôžu nahliadnuť osobne.

img-518144710

img-518144553

img-518144352

img-518140217

img-518140342

img-518140417

img-518140559

img-518141849

img-518141916

img-518141943

img-518142119

img-518142149

img-518142158

img-518142208

img-518142219

img-518142226

img-518142238

img-518142258

img-518142307

img-518142317

img-518142329

img-518142420

img-518142435

img-518142446

img-518144258

img-518144330

img-518144909

img-518144939

img-518145005

img-518145031

img-518145108

img-518145152

img-518145211

img-518145335

img-518145351