Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Kubašská 10°

 

V súvislosti s novým nariadením a opatreniami Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúceho sa šírenia ochorenia COVID-19, Vám musíme žiaľ oznámiť, že 6.ročník bežeckých pretekov Kubašská 10°, ktoré sme pre Vás pripravovali na túto sobotu 3.októbra 2020 sa neuskutočnia v tomto riadnom termíne. V prípade, že príde k uvoľneniu opatrení, sme odhodlaní pre Vás pripraviť Kubašskú 10° v náhradnom termíne, ešte tento rok. Situácia nás veľmi mrzí o to viac, že sme mali zaregistrovaných takmer 80 pretekárov. Buďme zodpovední voči sebe i svojmu okoliu.