Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Celoplošné testovanie – aktuálna situácia

18:00

Obidve odberové miesta sú v prevádzke. Pre urýchlenie registrácie pri testovaní vás prosíme, aby ste si pripravili lístok so svojím telefónnym číslom, ktorý podáte administrátorke. Testovanie bude pokračovať do 21:30. 

13:00

Odberové miesto č. 2 v materskej škole je menej vyťažené. Občania, ktorí majú určené odberové miesto v materskej škole môžu ísť na testovanie dvadsať minút skôr oproti pridelenému času.

Pre urýchlenie registrácie pri testovaní vás prosíme, aby ste si pripravili lístok so svojím telefónnym číslom, ktorý podáte administrátorke.

1.11.2020

Testovanie pokračuje druhým dňom. Obidve odberové miesta sú v prevádzke, občania môžu chodiť na odbery podľa pridelených časov. Prosíme občanov, aby si so sebou zobrali  lístok s telefónnym číslom.

Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny?

 

31.11.2020 testovanie

21:30

Obidve odberové miesta ukončili odber sterov. Testovanie bude pokračovať zajtra – v nedeľu 1.11.2020 od 7:00. Po tomto čase môžu občania chodiť na odbery podľa pridelených časov. Prosíme občanov, aby si so sebou zobrali oznámenie o testovaní. Občania, ktorí prichádzajú v určenom čase a na určené odberové miesto, budú otestovaní prednostne.

18:40

Obidve odberové miesta sú v prevádzke, na odberných miestach dochádza ku zvýšenej kumulácii ľudí. Prosíme občanov, aby si so sebou zobrali oznámenie o testovaní. Občania, ktorý prichádzajú v určenom čase a na určené odberové miesto, budú otestovaní prednostne.

17:20

Na obidvoch odberových miestach prebieha dezinfekcia do priestorov do 18:00. Po tomto čase môžu občania chodiť na odbery podľa pridelených časov.

 

16:05

Obidve odberové miesta sú v prevádzke, občania môžu chodiť na odbery podľa pridelených časov.

 

15:00

Obidve odberové miesta sú v prevádzke, občania môžu chodiť na odbery podľa pridelených časov.

14:05

Obidve odberové miesta sú v prevádzke, občania môžu chodiť na odbery podľa pridelených časov.

13:00

Obidve odberové miesta sú v prevádzke, občania môžu chodiť na odbery podľa pridelených časov.

12:00

Na obidvoch odberových miestach prebieha dezinfekcia do priestorov do 13:00. Po tomto čase môžu občania chodiť na odbery podľa pridelených časov.

11:15 

Obidve odberové miesta sú v prevádzke, občania môžu chodiť na odbery podľa pridelených časov.

 

10:30

Obidve odberové miesta sú v prevádzke, čakacia doba je približne 45 minút.

 

Obidva odberné miesta v obci sú otvorené. Odberné miesto číslo 2 – materská škôlka je aktuálne plné. Na odbery choďte podľa časového harmonogramu.