Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Celoplošné testovanie – odberné miesta

Stery sa budú vykonávať od 7:00 do 21:30. Prestávky na dezinfekciu odberových miest sú v čase 11:30 -13:00 a 17:00-18:00.

číslo 1. – Základná škola, Slnečná 422, 059 14 Spišský Štiavnik,

určené pre obyvateľov: ulica Priečna od čísla domu 275 a viac

orientačný časový harmonogram pre odberné miesto číslo 1:

A,Á,Ä 31. október 2020 7:00
B 31. október 2020 7:05
C,Č 31. október 2020 7:21
D,Ď,Dz,Dž 31. október 2020 8:37
E,É 31. október 2020 8:37
F 31. október 2020 8:37
G 31. október 2020 8:40
H 31. október 2020 9:09
CH 31. október 2020 9:09
I,Í 31. október 2020 9:09
J 31. október 2020 9:09
K 31. október 2020 10:08
L,Ĺ,Ľ 31. október 2020 10:57
M 31. október 2020 14:19
N,Ň 31. október 2020 14:19
O,Ó,Ô 31. október 2020 15:18
P,Q 31. október 2020 15:29-21:30
R,Ŕ 1. november 2020 8:53
S,Š 1. november 2020 9:45
T,Ť 1. november 2020 13:12
U,Ú 1. november 2020 13:12
V 1. november 2020 13:12
W 1. november 2020 13:12
X 1. november 2020 13:12
Y 1. november 2020 13:12
Z,Ž 1. november 2020 13:21-21:30

číslo 2 – Materská škola, Hornádska 239, 059 14 Spišský Štiavnik,

určené pre obyvateľov ulice Hlavná,
Hornádska, Kláštorná, Kvetná, Lúčna, Mlynská, Priečna č.d. 4 až 274,292-299,416,418, Slnečná , Mariánske námestie, Železničná Stanica, Kaštieľ

orientačný časový harmonogram pre odberné miesto číslo 2:

A,Á,Ä 31. október 2020 7:00
B 31. október 2020 7:14
C,Č 31. október 2020 8:20
D,Ď,Dz,Dž 31. október 2020 8:58
E,É 31. október 2020 10:18
F 31. október 2020 10:21
G 31. október 2020 10:39
H 31. október 2020 13:11
CH 31. október 2020 14:28
I,Í 31. október 2020 14:58
J 31. október 2020 15:05
K 31. október 2020 16:41
L,Ĺ,Ľ 31. október 2020 19:54
M 31. október 2020 20:19-21:30
Maľ 1. november 2020 7:00
N,Ň 1. november 2020 9:29
O,Ó,Ô 1. november 2020 9:52
P 1. november 2020 10:31
Q 1. november 2020 10:31
R,Ŕ 1. november 2020 14:35
S,Š 1. november 2020 15:09
T,Ť 1. november 2020 18:50
U,Ú 1. november 2020 19:23
V 1. november 2020 19:35
W 1. november 2020 20:28
X 1. november 2020 20:28
Y 1. november 2020 20:28
Z,Ž 1. november 2020 20:35-21:30

Každý občan s trvalým pobytom v obci Spišský Štiavnik vo veku 10 až 65 rokov dostane v najbližších dňoch do schránky na adrese trvalého pobytu oznam, na ktoré odberné miesto a v aký čas má prísť. Poradie odberov bude podľa abecedy. Časový harmonogram jednotlivých sterov bude navrhnutý tak, aby sa využila kapacita každého odberného miesta a aby sa minimalizovalo množstvo súčasne prítomných ľudí na jednom odbernom mieste. Občania budú o aktuálnej situácii na odberových miestach informovaní pomocou obecného rozhlasu a webovej stránky obce.