Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Celoplošné testovanie

Celoplošné testovanie v našej obci prebehne nasledujúci víkend – od 31. októbra do 1. novembra. Testovanie by malo prebiehať od 7. do 22. hodiny. Posledný ster sa bude robiť o 21.30, aby ho zdravotníci stihli vyhodnotiť.
Odberné miesta budú dve -v základnej škole a materskej škole. Každý občan s trvalým pobytom v obci Spišský Štiavnik vo veku 10 až 65 rokov dostane v najbližších dňoch do schránky na adrese trvalého pobytu oznam, na ktoré odberné miesto a v aký čas má prísť. Poradie odberov bude podľa abecedy. Časový harmonogram jednotlivých sterov bude navrhnutý tak, aby sa využila kapacita každého odberného miesta a aby sa minimalizovalo množstvo súčasne prítomných ľudí na jednom odbernom mieste. Občania budú o aktuálnej situácii na odberových miestach informovaní pomocou obecného rozhlasu a webovej stránky obce.

Občania vo veku 65 rokov a viac nedostanú oznam, testovania sa môžu zúčastniť. O čase budú informovaní rozhlasom a na webovej stránke obce.


Priebeh testovania bude následujúci:

Krok 1. – REGISTRÁCIA
Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo.

Krok 2. – TESTOVANIE
Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytia nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou
z nosohltanu.

Krok 3. – VYHODNOTENIE TESTU
Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru, kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.

Krok 4. – PREVZATIE TESTU
Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

 

Viac informácii nájdete na stránke MOSR https://www.somzodpovedny.sk/