Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

COVID-l9

Vážení spoluobčania!

V súvislosti s rozšírením ochorenia COVID-l9 – spôsobeným Koronavírusom SARS-CoV-2 aj na území našej obce Spišský Štiavnik v zmysle prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29. septembra 2020 č. OLP/7852/2020, zo dňa 30.9.2020 č. OLP/7694/2020, opatrení zo zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu v Poprade, ako aj opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Spišský Štiavnik zo dňa 9.9.2020 vás dôrazne žiadam o zodpovedný prístup pri dodržiavaní týchto opatrení.

Prosíme Vás, aby ste rúška neskladali ani na verejných priestranstvách v obci, na autobusových zastávkach, v autobusoch, vo vlakoch. Verejné priestranstvá budeme pravidelne dezinfikovať. Dodržujte odstupy v obchodoch, na pošte, pri náhodných stretnutiach. Konanie bohoslužieb v obci má svoj samostatný režim, ktorý je tiež potrebné prísne rešpektovať. Nezabúdajte na pravidelnú dezinfekciu rúk, alebo noste rukavice. Športové a kultúrne podujatia majú tiež svoje obmedzenia, ale najlepšie je v týchto dňoch celkom sa im vyhýbať. Doporučujem tiež obmedzenie návštev v našich pohostinských zariadeniach.
Ďalšie opatrenia sa týkajú zvýšenej bezpečnosti detí a pedagogických pracovníkov v Materskej škole, v Základnej škole a Spojenej škole v Spišskom Štiavniku, nakoľko aj žiaci Základnej školy od pondelka 12.10.2020 už budú pokračovať v riadnom vyučovaní. Všetci žiaci budú v školách nosiť počas celého vyučovania rúško.
Doporučujeme tiež občanom dôchodcom – v rizikovej skupine občanov nad 65 rokov, aby sa zdržiavali vo svojich domácnostiach a nevystavovali sa tak riziku nákazy, ktorá sa šíri primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní, alebo rozprávaní. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu v obci.
Verím, že spoločnou zodpovednosťou pri dodržiavaní týchto nariadení zabránime ďalšiemu šíreniu ochorenia COVID-l9 a túto závažnú situáciu zvládneme.

Bc. Mária Kleinová, starostka obce

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_a_hromadne_podujatia_2020-09-30

Opatrenie_UVZSR_pre_nosenie_rusok_2020-09-29