Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID–19

Obec Spišský Štiavnik oznamuje obyvateľom, že z dôvodu nariadených preventívnych opatrení pred šírením ochorenia COVID–19 bude obecný úrad až do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Budova obecného úradu bude uzavretá.
Obecný úrad nebude prijímať platby v hotovosti. Požiadavky občanov na agendu obecného úradu je možné vybaviť telefonicky na tel. č. 0905 576 953, 052/78 85 601, alebo emailom obec@spisskystiavnik.sk, overovanie listín, podpisov a evidencia obyvateľstva na tel. č. 052/77 85 630.
Obec Spišský Štiavnik z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov obce ďalej žiada obyvateľov a ostatných klientov, aby s výnimkou nevyhnutných a neodkladných záležitostí zvážili návštevu obecného úradu.