Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

OZNAM

Dňa 30.9.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav na 45 dní uznesením č. 587/2020 a schválila uznesenie č. 624/2020 na vykonanie niektorých opatrení HM z dôvodu obmedzenia ohrozenia verejného zdravia šíriacou sa pandémiou ochorenia COVID-19.
V tejto súvislosti Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktoré Vám publikujeme na našej stránke.
Chcela by som Vás všetkých poprosiť už aj z dôvodu, že v našej obci máme v súčasnosti pozitívnych občanov na Corona – vírus, aby ste tieto opatrenia s najväčšou zodpovednosťou dodržiavali a aby sme tak spoločne predchádzali možnému ďalšiemu šíreniu ochorenia.

Bc. Mária Kleinová
starostka obce