Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Školský autobus

Na podnet občanov od 2.9. 2020, Obec Spišský Štiavnik sprostredkovala školský autobus, ktorý premáva v dňoch školského vyučovania. Odchod autobusu z pred kostola je o o 7,00 hod,PD 7.02 hod. V Poprade stojí pri ZŠ – Dostójevského a ďalej pokračuje na autobusovú stanicu v Poprade. Žiadame rodičov,ktorých detí navštevujú v Poprade ZŠ,SŠ, OU, aby do 10.10.2020 na emailovú adresu: obec@spisskystiavnik.sk, zaslali svoje návrhy,pripomienky a prípadne požiadavky na iné autobusové zastávky v Poprade.