Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Celoplošné testovanie 2.kolo

Ďalšie kolo celoplošného testovanie prebehne v sobotu a nedeľu – 7.11 a 8.11.2020. V Spišskom Štiavniku budú zriadené 2 odberové miesta, v Základnej škole a Materskej škole. Začiatok testovania bude o 8:00, koniec 20:00. Prestávky na dezinfekciu odberových miest budú v čase 12:00 – 13:00, 17:00 – 18:00. V nedeľu, 8.11.2020, bude odberové miesto 2 – Materská škola v čase 13:00 až 14:00 vyhradené pre seniorov a osoby s chronickými ochoreniami. Všetky osoby s trvalým pobytom v obci dostanú oznámenia o pridelenom čase a odbernom mieste do schránky na mieste trvalého pobytu. Časovanie na odbery bude v opačnom abecednom poradí (Z – A). Pozvánku dostanú aj občania, ktorí mali v prvom kole pozitívny test (obec nedostala zoznamy s výsledkami testov), títo občania sa druhého testovania nesmú zúčastniť a majú dodržiavať karanténu.

Odberové miesta:
číslo 1. – Základná škola, Slnečná 422, 059 14 Spišský Štiavnik, určené pre obyvateľov: ulica Priečna od čísla domu 275 a viac
číslo 2 – Materská škola, Hornádska 239, 059 14 Spišský Štiavnik, určené pre obyvateľov ulice Hlavná,
Hornádska, Kláštorná, Kvetná, Lúčna, Mlynská, Priečna č.d. 4 až 274, Slnečná , Mariánske námestie, Železničná Stanica, Kaštieľ

Otázky a odpovede:

Môžu sa testovania zúčastniť aj osoby staršie ako 65 rokov ?
Áno. Ak ste senior alebo trpíte chronickým ochorením, odporúčame Vám prísť na odberové miesto číslo 2 – Materská škola v nedeľu 8.11.2020 v čase medzi 13:00 až 14:00

Z objektívnych dôvodov (zamestnanie) sa nemôžem zúčastniť testovania v pridelenom čase. Ako mám postupovať ?
Kontaktujte obec mailom na adrese korona@spisskystiavnik.sk. Pokúsime sa Vám nájsť náhradný termín.

Môj prvý test bol pozitívny. Mám ísť aj toto ďalšie testovanie ?
Nie. Dodržujte karanténu. Obmedzte svoje sociálne kontakty na minimum.

 

Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny?