Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Celoplošné testovanie

Vážení spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som vás informovala o výsledkoch celoplošného testovania na zamedzenie šírenia epidémie corona-vírusu na území našej obce. Celkovo sa testovania zúčastnilo 87 % občanov. Presné výsledky môžu zverejňovať iba príslušníci Ozbrojených síl SR, ale vieme, že oproti priemeru  v SR čo predstavuje l % nakazených, na území našej obce je toto číslo podstatne vyššie. Preto v rámci predbežných opatrení naďalej ostáva v platnosti zákaz svojvoľného pohybu v obci v zmysle platného uznesenia vlády SR č. 693 zo dňa 28.10.2020 – rozšírené nariadenie v rámci vyhláseného núdzového stavu. To sa vzťahuje zatiaľ aj na zákaz návštevy cintorínov, ktoré ostávajú do odvolania zatvorené. Obec pripravuje ďalšie opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva ďalšieho šírenia tejto choroby.
Dnes o 18.00 hod.  bude na starom cintoríne pri kríži, kde sa každoročne koná pobožnosť ku Všetkým svätým zapálených 100 kahancov, aby sme si aspoň takto symbolicky pripomenuli  našich najbližších zosnulých a v spomienkach zostali doma. Budeme radi, ak sa pridáte k výzve a zapálite o 18.00 hod. sviečky v oknách, na balkónoch našich domov a na priedomiach.
Chcem tiež pripomenúť občanom, ktorí vyšli z testovania ako pozitívni a aj keď nemajú žiadne príznaky choroby, aby prísne dodržiavali povinnú 10-dňovú karanténu. Tým, ktorí bojujú s chorobou skoré uzdravenie bez následkov.
Zároveň mi dovoľte poďakovať zdravotným pracovníkom – prevažne z našej obce,  všetkým pracovníkom obecného úradu v Spišskom Štiavniku, dobrovoľníkom, príslušníkom Ozbrojených síl SR, príslušníkom PZ SR z Obvodného oddelenia z Hranovnice, našim príslušníkom Miestnej občianskej poriadkovej služby za ich vysoké nasadenie, zodpovednosť a spoľahlivosť pri testovaní na našich odberných miestach v Spišskom Štiavniku.
Vás všetkých, vážení spoluobčania chcem požiadať o ústretovosť, veríme že spoločnými silami zvládneme aj túto situáciu v obci a pripravíme
všetky podmienky na úspešný priebeh testovania v II. kole, ktoré verím, že bude priaznivejšie.
Bc. Mária Kleinová, starostka obce