Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Stavebný úrad

Stavebný úrad dňa 26.10.2020 nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Verejná vyhláška

Upovedomenie o podaní odvolania

Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity

Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity

 

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik v súlade s výkonom samosprávy podľa § 4 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej správy ochrany pred povodňami podľa § 11 ods. 5 písm.b) […]

COVID-l9

Vážení spoluobčania!

V súvislosti s rozšírením ochorenia COVID-l9 – spôsobeným Koronavírusom SARS-CoV-2 aj na území našej obce Spišský Štiavnik v zmysle prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29. septembra 2020 č. OLP/7852/2020, zo dňa 30.9.2020 č. OLP/7694/2020, opatrení zo zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu v Poprade, ako aj opatrení zo zasadnutia Krízového […]

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 6. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 30.9.2020

uznesenia-cislo_6_2020_30_september_2020.pdf

Prevádzka Obecného úradu prerušená

V zmysle vyhlásenia núdzového stavu vládou SR uznesením č. 587/2020 a schválením uznesenia č. 624/2020 na vykonanie niektorých opatrení HM z dôvodu ohrozenia verejného zdravia šíriacou sa pandémiou ochorenia COVID-19 bude prevádzka Obecného úradu Spišský Štiavnik od 5.10.2020 od 7.00 hod. do odvolania prerušená. Neodkladné dôležité žiadosti a podania občanov vybavujeme počas týchto […]

Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID–19

Obec Spišský Štiavnik oznamuje obyvateľom, že z dôvodu nariadených preventívnych opatrení pred šírením ochorenia COVID–19 bude obecný úrad až do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Budova obecného úradu bude uzavretá. Obecný úrad nebude prijímať platby v hotovosti. Požiadavky občanov na agendu obecného úradu je možné vybaviť telefonicky na tel. č. 0905 576 953, […]

Oznam o voľnom pracovnom mieste

 

Celé znenie – oznam o voľnom pracovnom mieste

OZNAM

Dňa 30.9.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav na 45 dní uznesením č. 587/2020 a schválila uznesenie č. 624/2020 na vykonanie niektorých opatrení HM z dôvodu obmedzenia ohrozenia verejného zdravia šíriacou sa pandémiou ochorenia COVID-19. V tejto súvislosti Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktoré Vám publikujeme na […]

OPATRENIE ÚVZ SR : PREVÁDZKY A HROMADNÉ PODUJATIA

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_a_hromadne_podujatia_2020-09-30