Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Celoplošné testovanie 2.kolo

Ďalšie kolo celoplošného testovanie prebehne v sobotu a nedeľu – 7.11 a 8.11.2020. V Spišskom Štiavniku budú zriadené 2 odberové miesta, v Základnej škole a Materskej škole. Začiatok testovania bude o 8:00, koniec 20:00. Prestávky na dezinfekciu odberových miest budú v čase 12:00 – 13:00, 17:00 – 18:00. V nedeľu, 8.11.2020, bude odberové miesto […]

Cintoríny ostávajú zatvorené

Na základe rozhodnutia krízového štábu obce Spišský Štiavnik Vám oznamujeme,  že z dôvodu zvýšeného percenta občanov nakazených coronavírusom v rámci celoplošného testovania v I. kole, ktoré prebehlo uplynulú sobotu a nedeľu – v obci Spišský Štiavnik budú cintoríny do odvolania  zatvorené !

Celoplošné testovanie

Vážení spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som vás informovala o výsledkoch celoplošného testovania na zamedzenie šírenia epidémie corona-vírusu na území našej obce. Celkovo sa testovania zúčastnilo 87 % občanov. Presné výsledky môžu zverejňovať iba príslušníci Ozbrojených síl SR, ale vieme, že oproti priemeru  v SR čo predstavuje l % nakazených, na území našej obce je […]

Celoplošné testovanie – aktuálna situácia

18:00

Obidve odberové miesta sú v prevádzke. Pre urýchlenie registrácie pri testovaní vás prosíme, aby ste si pripravili lístok so svojím telefónnym číslom, ktorý podáte administrátorke. Testovanie bude pokračovať do 21:30. 

13:00

Odberové miesto č. 2 v materskej škole je menej vyťažené. Občania, ktorí majú určené odberové miesto v materskej škole môžu ísť na testovanie […]

Celoplošné testovanie

Celoplošné testovanie – odberné miesta

Stery sa budú vykonávať od 7:00 do 21:30. Prestávky na dezinfekciu odberových miest sú v čase 11:30 -13:00 a 17:00-18:00.

[…]

Celoplošné testovanie

Celoplošné testovanie v našej obci prebehne nasledujúci víkend – od 31. októbra do 1. novembra. Testovanie by malo prebiehať od 7. do 22. hodiny. Posledný ster sa bude robiť o 21.30, aby ho zdravotníci stihli vyhodnotiť. Odberné miesta budú dve -v základnej škole a materskej škole. Každý občan s trvalým pobytom v obci […]

COVID-l9

Vážení spoluobčania!

V súvislosti s rozšírením ochorenia COVID-l9 – spôsobeným Koronavírusom SARS-CoV-2 aj na území našej obce Spišský Štiavnik v zmysle prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29. septembra 2020 č. OLP/7852/2020, zo dňa 30.9.2020 č. OLP/7694/2020, opatrení zo zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu v Poprade, ako aj opatrení zo zasadnutia Krízového […]

Prevádzka Obecného úradu prerušená

V zmysle vyhlásenia núdzového stavu vládou SR uznesením č. 587/2020 a schválením uznesenia č. 624/2020 na vykonanie niektorých opatrení HM z dôvodu ohrozenia verejného zdravia šíriacou sa pandémiou ochorenia COVID-19 bude prevádzka Obecného úradu Spišský Štiavnik od 5.10.2020 od 7.00 hod. do odvolania prerušená. Neodkladné dôležité žiadosti a podania občanov vybavujeme počas týchto […]

Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID–19

Obec Spišský Štiavnik oznamuje obyvateľom, že z dôvodu nariadených preventívnych opatrení pred šírením ochorenia COVID–19 bude obecný úrad až do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Budova obecného úradu bude uzavretá. Obecný úrad nebude prijímať platby v hotovosti. Požiadavky občanov na agendu obecného úradu je možné vybaviť telefonicky na tel. č. 0905 576 953, […]