Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

OZNAM

Dňa 30.9.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav na 45 dní uznesením č. 587/2020 a schválila uznesenie č. 624/2020 na vykonanie niektorých opatrení HM z dôvodu obmedzenia ohrozenia verejného zdravia šíriacou sa pandémiou ochorenia COVID-19. V tejto súvislosti Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktoré Vám publikujeme na […]

OPATRENIE ÚVZ SR : PREVÁDZKY A HROMADNÉ PODUJATIA

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_a_hromadne_podujatia_2020-09-30

OCHORENIE COVID-19

V-com-je-rozdiel_v1-0_21-03-2020_MMA_1

Domaca-izolacia-v1-0_21-03-2020_MMA