Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Fotohádanka

Na fotohádanku z čísla 2/2020 sme dostali sedem správnych odpovedí. Na obrázku bola budova bývalého kláštora, v súčasnosti dom Charitas Panny Márie Lurdskej.

Výhercom sa stal Karol Paukovič. Odovzdali sme mu knižnú odmenu.

Fotohádanka č. 3/2018

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2018 sme dostali dve správne odpovede. Na obrázku bola hlava z kladivkového šrotovníka, ktorý sa používa na mletie obilnín. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali súťažiacu Martu Brachňákovú z ulice Kvetnej. Výherkyňa si môže odmenu prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

[…]

FOTOHÁDANKA 2/2018

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2018 sme dostali dve správne odpovede. Na obrázku bol drevený hoblík s rukoväťou vzadu, ktorý sa používa na vyrovnanie a vyhladzovanie veľkých drevených plôch. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali súťažiaceho Andreja Brtka. Výherca si môže vecnú odmenu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

[…]

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2017 sa zapojili šiesti lúštitelia. Na OcÚ Spišský Štiavnik bol vylosovaný výherca fotohádanky. Je ním Daniel Popadič zo Spišského Štiavnika. Výhercovi srdečne blahoželáme. Predmet na obrázku sa nazýva “Mincer” – závesná váha. Vecnú odmenu si môže výherca prevziať na obecnom úrade obce Spišský Štiavnik.

[…]

Fotohádanka č. 2/2017

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2017 sme dostali štyri správne odpovede.

[…]

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 1/2017 sme dostali päť správnych odpovedí.

[…]

Fotohádanka

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 4/2016 sme dostali štyri správne odpovede.

Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku sa používa pri výrobe šindľov. Je to nôž, alebo dlabačka na vytvorenie drážky, po štiavnicky fugač.

Výhercom sa stal Andrej Brtko z ulice Kvetnej.

7 decembra 2016 | Kategória: fotohádanka | %

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2016 sme dostali štyri správne odpovede.

Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku bol zväčšovací prístroj, slúžiaci pri výrobe fotografií.

Výherkyňou sa stala Anna Hudziková.

 

Odmenu si  môže prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2016 sme dostali osem správnych odpovedí.

Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku je hasičská siréna pred opravou. Používa sa pri vyhlasovaní mimoriadnych situácií – požiar, prírodná katastrofa a pod. Výhercom sa stal Samko Slivka z ulice Hlavnej.

Odmenu si môže výherca prevziať na Obecnom úrade v […]

Fotohádanka 1/2016

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 1/2016 sme dostali štyri odpovede. Jedna odpoveď bola nesprávna. Na obrázku boli vretená na pradenie ľanu.

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali súťažiacu Simonku Dubňanskú. Výherkyňa si môže vecnú odmenu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.