Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Fotohádanka

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 4/2015 sme dostali dve správne odpovede. Predmet na obrázku je šľahač, ktorý sa používal v domácnosti na mútenie masla. Obidvaja lúštitelia odpovedali správne, redakčná rada sa rozhodla odmeniť obidvoch súťažiacich. Sú to p. Michal Antaš a p. Mária Vagašová. Vecnú odmenu si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku. Výhercom blahoželáme.

[…]

Výherkyňa fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2015 sme dostali iba jednu správnu odpoveď. Predmet, fotografiu ktorého sme uverejnili, sa používal sa na čistenie konských kopýt.

Výherkyňou sa stala slečna Katarína Pavla Mizerová, ulica Mlynská. Odmenu si môže prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku. Výherkyni srdečne blahoželáme.

 

 

[…]

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2015 sme dostali dve správne odpovede. Predmet, ktorý sme uverejnili sa volá hamulec a používal sa na brzdenie konského voza.

Výhercom sa stal pán Ladislav Hudzík, ulica Hlavná. Odmenu si môže výherca prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

Výherkyňa fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2014 sa zapojili dvaja lúštitelia. Na OcÚ Spišský Štiavnik bola vylosovaná výherkyňa fotohádanky. Je ňou p. Katarína Chripková z Mlynskej ulice. Výherkyni srdečne blahoželáme. Predmet na obrázku sa nazýval “rozpínač”. Používal sa pri tkaní plátna na rovnomernú šírku.

Knižnú odmenu si môže výherkyňa prevziať na obecnom úrade […]

Výherca fotohádanky

Ďakujeme všetkým lúštiteľom za zapojenie sa do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 1/2013. Všetci lúštitelia okrem jednej poznali správnu odpoveď, že fotografia je z Kaštieľa.

Spomedzi lúštiteľov bola vyžrebovaná výherkyňa fotohádanky. Je ňou Mgr. Martina Mizerová zo Spišského Štiavnika. Výherkyni srdečne blahoželáme.

Knižnú odmenu si môže prevziať na obecnom úrade obce Spišský Štiavnik.