Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Sociálnej komisie v Spišskom Štiavniku konaného dňa 12. augusta 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania zo dňa 29.7.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania zo dňa 15.6.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre riešenie sťažností a petícií občanov zo dňa 04. júna 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre riešenie sťažností a petícií občanov zo dňa 04. marca 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania zo dňa 10.3.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Sociálnej komisie v Spišskom Štiavniku konaného dňa 03. marca 2020

zapisnica_socialna_3_3_2020

Zrušenie hospodárskeho dňa

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport a školstvo, konanej dňa 2.3.2020 na OcÚ v Spišskom Štiavniku.

zapisnica_kult_sport_2_3_2020