Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/ 2020

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/ 2020

Rozhodnutie zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania

Rozhodnutie zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania

Zmena zápisu detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa bude konať v dňoch

4. mája až 7. mája 2020.

Rodič alebo zákonný zástupca môže podať žiadosť elektronickou formou (žiadosť je k dispozícii na stránke obce Spišský Štiavnik) a odošle na msspisskystiavnik@gmail.com alebo osobne […]

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z. z. § 3 ods. 2 sa zápis detí do materskej školy v školskom roku 2020/2021 bude konať v dňoch: – 4. mája až 07. mája 2020 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. v Materskej škole, Hornádska 239, Spišský Štiavnik Rodič […]

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/ 2019

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/ 2019

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z. z. § 3 ods. 2 sa zápis detí do materskej školy v školskom roku 2019/2020 bude konať v dňoch:

– 2. mája až 10. mája 2019 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

v Materskej škole, Hornádska […]

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/ 2018

sprava_o_vych_vzdel_cinnosti_MS_2017_2018