Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Užitočné materiály k Veľkej noci

Krížová cesta (za) chorých

Liturgia domácej cirkvi _VN_2020a

dokonala lutost

František Trstenský_Vznešenejšia cesta

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo – Rímskokatolícky kostol v obci Spišský Štiavnik – oprava strechy nad zadnou loďou

BLAHOŽELÁME

Dňa 10. augusta sa dožil 40 rokov života, dňa 14. júna uplynulo 15 rokov od kňazskej vysviacky a nedávno oslávil svoje meniny náš duchovný otec Mgr. Daniel Šalát. Pri týchto jubileách Vám vyprosujeme od Pána Boha pevné zdravie, plnosť jeho milostí, dary Ducha Svätého a od Panny Márie ochranu. Sme Vám vďační […]

Beseda so sestrou Sárou

beseda bude o 14,30 hod. v kostole

RÍM – POKYNY PRE ÚČASTNÍKA PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU

Rim 5.3.

RÍM s pápežom Františkom

Lux bus Termín: 5. 3. 2017 – 9. 3. 2017 Cena: 135 EUR Číslo zájazdu: 1053/071

 

RÍM s pápežom Františkom

[…]

Koncert Anima

 

2.1.2016 Koncert Anima

Netradičný vianočný koncert

Vianočný koncert

Pozývame Vás na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 6. januára 2015 o 16.00 vo farskom kostole v Spišskom Štiavniku. Zaznejú známe vianočné piesne a koledy v podaní študentov slovenských konzervatórií.

Liturgické oznamy na mesiac december

Farnosť Spišský Štiavnik vám prináša litur­gické oznamy na mesiac december 2011. Doku­ment vo formáte PDF si môžete prevziať, ako vždy na tejto stránke. liturgické oznamy – december