Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Ochrana lesov pred požiarmi

Každoročná ochrana lesov pred požiarmi je spojená aj s rizikom vzniku požiaru pri vypaľovaní suchej trávy v blízkosti lesného porastu. Vplyvom vetra alebo nezvládnutia ohňa môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku. Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa fyzickej osobe zakazuje, okrem iného, zakladať oheň […]

Hasičská súťaž

Dobrovoľný hasičský zbor a obec Spišský Štiavnik Vás pozývajú na 18. ročník súťaže o putovný pohár starostky obce Spišský Štiavnik. 19.5.2019 Futbalové ihrisko Spišský Štiavnik 10:30 Mladí hasiči 13:00 Hasičské družstvá

 

Obec Spišský Štiavnik a DHZ Spišský Štiavnik Vás srdečne pozývajú na

Slávnostné odovzdanie nového hasičského vozidla podpredsedom vlády a ministrom vnútra JUDr. Róbertom Kaliňákom v stredu 10.2.2016 o 16.00 pred obecným úradom.

 

Jánske ohne

Hasičská súťaž – fotoalbum

[Not a valid template]

Oslava dňa sv. Floriána

Jánske ohne

Súťaž hasičských družstiev

[Not a valid template]

23. ročník súťaže hasičských družstiev

25.5.2014 súťaž hasičských družstiev

23. ročník súťaže hasičských družstiev

Oslava dňa sv. Floriána

[Spustit prezentáciu]