Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

11.2.2017 Fašiangový sprievod masiek

11.2.2017 Fašiangový sprievod masiek

6.1.2017 Vianočný koncert

6.1.2017 Vianočný koncert

25.12.2016 Divadelné predstavenie ČAS

25.12.2016 Divadlo ČAS

Slávnostné posedenie

18.11.2016 Slávnostné posedenie

Stretnutie s jubilantmi

7.10.2016 Stretnutie s jubilantmi

9.10.2016 Hasiči cvičenie

9.10.2016 hasiči cvičenie

15.6.2016 Finále Pohára PFZ

15.6.2016 Finále Pohára PFZ

12.6.2016 Štiavnická podkova

12.6.2016 Štiavnická podkova

Fotogaléria

15.5.2016 Hasiči súťaž

Stavanie mája

14.5.2016 stavanie mája