Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/ 2020

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/ 2020

Rozhodnutie zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania

Rozhodnutie zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania

Zápis do 1. ročníka

Oznam ZŠ Spišský Štiavnik

Základná škola v Spišskom Štiavniku oznamuje rodičom žiakov, že počas karantény sa žiaci vyučujú naďalej a to dištančnou formou. Niektorí žiaci sú zapojení do aplikácie Bez kriedy, kde s nimi vyučujúci komunikujú a  posielajú zadania. Pre tých žiakov, ktorí nemajú možnosť komunikovať touto formou,  učitelia posielajú prácu na doma na webovú stránku školy www.zsspisskystiavnik.sk v časti Zadania […]

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/ 2019

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/ 2019

Detský karneval

Materská škola Spišský Štiavnik pozýva všetky deti, aby si nachystali svoje masky a dobrú náladu na DETSKÝ KARNEVAL, ktorý sa uskutoční dňa 28.02.2019 v priestoroch MŠ.

Prerušenie prevádzky v materskej škole

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v dňoch od 18.2.2019 do 22.2.2019 prevádzka v tunajšej materskej škole nebude z dôvodu nízkeho záujmu rodičov o prevádzku počas jarných prázdnin. Nástup detí do MŠ je 25.2.2019.

oznam

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/ 2018

sprava_o_vych_vzdel_cinnosti_MS_2017_2018

Riaditeľské voľno

riad_volno

Jarné prázdniny v knižnici 2017