Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Martin Slivka – spomienkové stretnutie

Obec Spišský Štiavnik Vás srdečne pozýva na spomienkové stretnutie o živote a diele profesora PhDr. Martina Slivku DrCs., vedca, filmára, nositeľa Radu Ľudovíta Štúra, dňa 23. septembra 2010 v Spišskom Štiavniku.

Program:

17:00 – Sv. omša v kaštieľskom kostole Zvestovania Panny Márie 18:30 – Premietanie dokumentárneho filmu režiséra Jána Opartyho: Spomienka na Martina Slivku, […]

Martin Slivka (1929-2002)

prof. Martin Slivka PhDr., CSc. filmár, režisér, scenárista, dokumentarista

* 1929 Spišský Štiavnik † 2002 Bratislava

Fotogaléria #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Ján Vencko l869-l957

Vážení spoluobčania! Starostka obce, obecný kronikár, ako aj príbuzní boli l5. spríla 2OO7 zaspomínať a vzdať úctu v chráme a na cintroíne v Bijacovciach štiavnickému rodákovi, bijacovskému farárovi vdp. Jánovi Venckovi pri príležitosti 5O. výročia úmrtia.

Zvečinil sa ako historik, archeológ, zberateľ starožitnosti, spisovateľ a publicista. Nám všetkým je dobre známy publikáciou Dejiny Štiavnického opátstva […]