Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Štiavnická podkova

Cyklistické preteky Jarná klasika

Obec Spišský Štiavnik upozorňuje občanov na medzinárodné cyklistické preteky Jarná klasika. Trať pretekov prechádza obcou Spišský Štiavnik 30. mája 2015 /sobota/ v čase od 12.15 hod. do 13.00 hod. /v smere od Hôrky na Hranovnicu/.

klasika

46. ročník ŠTIAVNICKA PODKOVA – VÝSLEDKOVÉ LISTINY

15.6.2014

SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

 

Kód pretekov: 14615VS

Rozh. zbor: Tomáš Javorský – hl. rozhodca, Ladislav Kacvinský, Katarína Wicki, Ján Gvušč

Techn. delegát: hlavný rozhodca

Autor parkúrov: Ing. Marián Varga

Hlásateľ: Ján Viniarský

 

SÚŤAŽ č. 1 “ZM” deti Ceny : stužky, vecné

P.č. Meno jazdca Meno […]

Futbalový turnaj o pohár starostky obce

Obec Spišský Štiavnik Vás srdečne pozýva na FUTBALOVÝ TURNAJ o pohár starostky obce dňa 14. júla 2013. plagat-futbal-2013

Stolnotenisový turnaj (zrušené)

Oznamujeme, že podujatie je zrušené pre malý počet prihlásených účastníkov.

Obec Spišský Štiavnik pozýva priaznivcov športu na Putovný stolnotenisový turnaj, v sobotu 29. júna 2013, so začiatkom o 8,00 hod. v telocvični športového areálu.

plagat-stolnotenisovy-turnaj

Futbalový turnaj o pohár starostky obce

Obec Spišský Štiavnik a Telovýchovná jednota Spišský Štiavnik Vás srdečne pozývajú na futbalový turnaj o pohár starostky obce, ktorý sa bude konať dňa 22. júla 2012 v športovom areáli v SpišskŠtiavniku so začiatkom 8.30 hod. Program – viď príloha: plagát PDF

Štiavnická podkova 44. ročník (aktualizované)

Obec Spišský Štiavnik srdečne pozýva všetkých priaznivcov koní na 44. ročník Štiavnickej podkovy, ktorá sa uskutoční 10. júna 2012 so začiatkom o 12,00 hod. v športovom areáli v Spišskom Štiavniku. Pre potešenie najmladších návštevníkov budú pripravené poníky. Vstupné pre dospelých je 1 €, pre deti 0,50 €. Vstupenky budú zlosovateľné v tombole o zaujímavé ceny. […]

Štiavnická podkova 43. ročník

Obec Spišský Štiavnik srdečne pozýva všetkých priaznivcov koní na 43. ročník Štiavnickej podkovy, ktorá sa uskutoční 12. júna 2011 so začiatkom o 11.00 hod. v športovom areáli v Spišskom Štiavniku. Pre najmladších návštevníkov budú pripravené poníky a nafukovací hrad na skákanie. Vstupné pre dospelých je 1,00 €, pre deti 0,50 €. Vstupenky budú zlosovateľné […]

X. ročník súťaže hasičských družstiev (aktualizované)

Dobrovoľný hasičský zbor a Obec Spišský Štiavnik Vás pozývajú na

X. ročník súťaže hasičských družstiev

o ”Putovný pohár starostky obce” Spišský Štiavnik Dátum a miesto konania: 22. máj 2011 – nedeľa o 12,00 h, Spišský Štiavnik – ihrisko Usporiadateľ: Dobrovoľný hasičský zbor – Spišský Štiavnik Kategórie: muži, muži – CO (nad 35 r.), […]

Prevádzkový poriadok športového areálu

TJ Spišský Štiavnik Vám predstavuje prevádzkový poriadok športového areálu v našej obci. Vo formáte PDF si môžete prevziať úplné znenie Prevádzkového poriadku ihriska. Na nasledujúcich riadkoch uvádzame len stručný výťah základných pravidiel a informácií z tohto poriadku:

Športový areál je oplotený a pozostáva z trávnatého futbalového ihriska, tréningovej trávnatej plochy, viacúčelového ihriska s umelou trávou, […]