Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zmluva a stanovy UPS

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

Stanovy urbárskeho pozemkového spoločenstva

Pozvánka na valné zhromaždenie

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku pozýva svojich členov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 28.04.2019 /Nedeľa/ o 15:00 hodine (prezentácia bude od 14:00 do 15:00) v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku

Program: 1 . Otvorenie Valného zhromaždenia 2. Schválenie programu Valného zhromaždenia 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov […]

Návrh stanov urbárskeho spoločenstva – verzia 4

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku zvoláva valné zhromaždenie, kde jedným z bodov programu bude prerokovanie a prijatie stanov pozemkového spoločenstva. Podielnici sa môžu k návrhu stanov vyjadriť poštou na adrese pozemkového spoločenstva, osobne v kancelárii spoločenstva (po telefonickej dohode) alebo emailom na adresu urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com. Do návrhu stanov boli zapracované pripomienky […]

Návrh stanov urbárskeho spoločenstva – verzia 3

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku zvoláva valné zhromaždenie, kde jedným z bodov programu bude prerokovanie a prijatie stanov pozemkového spoločenstva. Podielnici sa môžu k návrhu stanov vyjadriť poštou na adrese pozemkového spoločenstva, osobne v kancelárii spoločenstva (po telefonickej dohode) alebo emailom na adresu urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com. Do návrhu stanov boli zapracované pripomienky […]

Návrh stanov urbárskeho spoločenstva – verzia 2

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku zvoláva valné zhromaždenie, kde jedným z bodov programu bude prerokovanie a prijatie stanov pozemkového spoločenstva. Podielnici sa môžu k návrhu stanov vyjadriť poštou na adrese pozemkového spoločenstva, osobne v kancelárii spoločenstva (po telefonickej dohode) alebo emailom na adresu urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com. Do návrhu stanov boli zapracované pripomienky […]

Návrh stanov urbárskeho spoločenstva

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku zvoláva valné zhromaždenie, kde jedným z bodov programu bude prerokovanie a prijatie stanov pozemkového spoločenstva. Podielnici sa môžu k návrhu stanov vyjadriť poštou na adrese pozemkového spoločenstva, osobne v kancelárii spoločenstva (po telefonickej dohode) alebo emailom na adresu  urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com. Pripomienky od podielnikov posúdi výbor spoločenstva a […]

Pozvánka na valné zhromaždenie

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku Vás pozýva na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční

15.04.2018 /Nedeľa/ o 15:00 hodine

(prezentácia bude od 13:00 do 15:00) v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku

Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia 2. Schválenie programu Valného zhromaždenia 3. Voľba mandátovej […]

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva

pozvánka_urbariát

 

Kandidátna listina pre predčasné voľby do orgánov Urbárskeho pozemkového spoločenstva majiteľov lesov a pôdy v Sp. Štiavniku dňa 30. 04. 2017

Výbor spoločenstva: 1. Antaš Michal, Priečna 6, Sp. Štiavnik 2. Mgr. Brtková Anna, Kvetná 80/65, Sp. Štiavnik 3. Javorská Eva, Hlavná 396, Sp. Štiavnik 4. Javorský Maroš, Hlavná 335, Sp. Štiavnik 5. […]

Oznam pre členov urbárskeho pozemkového spoločenstva

Na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 10. 4. 2016 o konaní predčasných volieb v roku 2017 žiadame záujemcov o prácu vo výbore, či dozornej rade, aby sa prihlásili na uvedenej mailovej adrese alebo osobne u predsedu spoločenstva do 15. 3. 2017. V prihláške žiadame uviesť meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia s prehlásením, že […]

Urbariát – pozvánka na valné zhromaždenie

pozvánka_urbariát