Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Nová mailová adresa

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku oznamuje novú mailovú adresu s účinnosťou od 1.2.2016 urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com

Pozvánka Urbariát

pozvanka urbar

Zápisnica z volieb do orgánov urbárskeho spoločenstva

Zápisnica z volieb do orgánov urbárskeho spoločenstva

Urbárske pozemkové spoločenstvo

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku, oznamuje svojim členom, že 26. júna 2014 /štvrtok/ o 17,00 hod. sa uskutoční v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku Čiastkové valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, na ktorom sa bude schvaľovať Zmluva o založení spoločenstva v zmysle Zákona č. 97/2013.

Zúčastniť sa môžu iba tí členovia, ktorí […]

Urbariát

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2014 o 15,00 hod. v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku. Účasť členov je nutná.

 

pozv urb