Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

pre odberné miesta v obci Spišský Štiavnik uvedené v prílohe je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcom termíne a čase 12. máj 2020 od 09:10 h do 12:40 h

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Spišský Štiavnik, ul. Hlavná 261, 306-314, 317-341, 348, 350-365, 367-378, 380-384, 386, 387, 389-391, 394, 395, ul. Slnečná 448, 450-456, 458-462, 466:

10. apríl 2019 od 09:00 h do 12:30 h

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Spišský Štiavnik, Hlavná 261, 306-314, 317-341, 348, 350-395, Slnečná 448, 450-462, 466:

22. november 2018 od 07:10 h do 17:00 h

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Spišský Štiavnik: ul. Hlavná 261, 306-314, 317-341, 348, 350-395, ul. Slnečná 448, 450-462, 466:

28. september 2018 od 07:00 h do 17:30 h

Prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Spišský Štiavnik: ul. Priečna od č.d. 4 po č.d. 15:

16. apríl 2018 od 08:00 h do 15:30 h

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Spišský Štiavnik: ul. Priečna v úseku od č.d. 4 po č.d. 15:

23. február 2018 od 07:20 h do 17:30 h

26. február 2018 od 07:30 h do 17:30 h

[…]

Prerušenie distribúcie elektriny 4.máj 2017

list vsd2

Prerušenie distribúcie elektriny 2.máj 2017

list vsd

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s.,  oznamuje občanom, že pre odberné miesto Spišský Štiavnik,

ulica Hlavná v úseku od č.d. 389 po č.d. 395

bude v termíne 5. september 2016 od 08.30 do 15.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

prerušenie distribúcie elektriny